Vårt certifikat

Idag är "Företagens sociala ansvar" de hetaste läpparna runt om i världen. Sedan företaget grundades 1997, för Hunter, har ansvaret för människor och miljö spelat en viktig roll, vilket alltid var ett stort bekymmer för grundaren av vår företag.

Vårt ansvar gentemot anställda

Säkra jobb / livslångt lärande / familj och karriär / hälsosamt och passar ända fram till pension. Hos Hunter lägger vi ett speciellt värde på människor. våra anställda är det som gör oss till ett starkt företag. Vi behandlar varandra med respekt, uppskattande. och tålamod. vårt tydliga kundfokus och vårt företags tillväxt är endast möjliga på denna grund.

Vårt ansvar gentemot miljön

Vårt sociala ansvar

Donera böcker till olika skolor / ägna mer uppmärksamhet åt fattigdomsbekämpning / Stöd aktivt barn i skolan

BSCI 2021 VERSION

BSCI-01
our certificates