Vårt certifikat

Idag är "Corporate Social Responsibility" hetaste läpparna runt om i världen. Sedan grundandet av företaget 1997, For Hunter, har ansvaret för människor och miljö spelat en mycket viktig roll, vilket alltid varit ett stort bekymmer för grundaren av vår företag.

Vårt ansvar gentemot anställda

Trygga jobb/livslångt lärande/familj och karriär/frisk och vältränad ända fram till pensionering. På Hunter sätter vi ett särskilt värde på människor.våra anställda är det som gör oss till ett starkt företag.Vi behandlar varandra respektfullt, uppskattande.och patience.vårt tydliga kundfokus och vårt företags tillväxt möjliggörs endast på denna grund.

Vårt ansvar gentemot miljön

Vårt sociala ansvar

Donera böcker till olika skolor /uppmärksamma fattigdomsbekämpning / Aktivt stödja barn i skolan

BSCI 2021 VERSION

BSCI-01
våra certifikat